วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกHILIGHTกรมขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 5-24 เมษายน 2567

กรมขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 5-24 เมษายน 2567

Advertisement

กรมขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 5-24 เมษายน 2567

กรมขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัเดตดอทคอมมีข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ ระดับ ป.ตรี โดยไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. เงินเดือน 15,750 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-24 เมษายน 2567 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

  1. ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

คุณสมบัติทั่วไป

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิมเตอร์ (วทบ,วศบ,และ อศบ) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่กรมขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน

– มีสัญชาติไทย

-อายุระหว่าง 18-55 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

Advertisement

-ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีรางกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบใบรับรองแพทย์ทุกคน ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน

-ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

3. อัตราเงินเดือน 15,750 บาท

4. การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนีบมการสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 022718888 ต่อ 6303 และ 6304 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-24 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dlt.go.th/th/job-news

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments