วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28...

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”

Google search engine

Advertisement

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”

การประกวดสื่อสร้างสรรค์  สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวการประกวด สื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen” ภายใต้หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มาฝากทุกท่านที่สนใจกันครับ รายละเอียดดังนี้

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”

Advertisement

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้มีเวทีแสดงออก ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโยลี กล้าคิด กล้าทำ คิดนอกกรอบ คิดต่างอย่างมีเหตุผล กล้าแสดงออก ปลูกฝักและเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยผลิตและนำเสนอเรื่องราวดีๆ ผ่านคลิปวิดีโอ ให้ลูกเสือเนตรนารี ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและยอมรับความสามารถของลูกเสือ เนตรนารี ยุคใหม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถานศึกษาต่อไปในอนาคต

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • สถานศึกษาเป็นผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยมีลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาเดียวกัน ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน เป็นผู้ผลิตผลงาน
 • ทีมผู้ผลิตผลงาน จำนวนไม่เกิน 8 คน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง
 • ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ควบคุมทีม
 • การส่งผลงานต้องได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วม การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วม การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2567 – #ทำดีทำได้ทำทันที”

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

 • โครงเรื่องสามารถเลือกผลิตผลงานภายใต้โครงเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานดังนี้
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว
 2. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
 3. กฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ
 4. ลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที
 5. ลูกเสือเรียนดี มีความสุข
 • ประเภทสื่อ คลิปวิดีโอ เผยแพร่ในช่องทาง Youtube
 • ความยาวของคลิปวิดีโอ 3-5 นาที
 • รูปแบบการนำเสนอ เช่น สารคดี ละครสั้น หนังสืั้น MV Animation ฯลฯ

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ SCOUT NEWGEN 2 แนบท้ายประกาศ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments