วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกมุมคุณครู4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

Advertisement

 

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับใช้ในการลดระยะเวลาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ของสายงานการสอน จากปี 4 เหลือ 3 ปี เผื่อมีคุณครูหลายท่านมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก 4 ข้อนี้ กันนะครับ

4 คุณสมบัติใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
4 คุณสมบัติใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

Advertisement

1. ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาษา
     ผลทดสอบตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2 และผลการทดสอบจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. พื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย/ทุรกันดาร
     พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนด พื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หุบเขา ซึ่งเดินทางไม่สะดวกหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง โดยอยู่ในสถานที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. วุฒิการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
     ลาศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คุณวุฒิที่สุงสุดของผู้ขอเท่านั้น และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก

Advertisement

4. ครูช่างที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8
     ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

****ในเงื่อนไข 1 ถึง 4 ข้อนั้น จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น (ไม่ใช่ผลการเลื่อนเงินเดือน) 4 รอบติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ ใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาได้

4 คุณสมบัติใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
4 คุณสมบัติใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ ขั้นเงินเดือนครู ตัวอย่าง วิธีการ คำนวณเงินเดือนครู ตามระบบ การเลื่อนเงินเดือน แบบเปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่าบน-ค่าล่าง ของฐานเงินเดือน

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments