วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกHILIGHTคุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19,609 คน

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19,609 คน

Advertisement

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19,609 คน

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข้าวการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ รายละเอียดดังนี้
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ

Advertisement

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้เข้ารับ    การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19,609 คน
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19,609 คน

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว จำนวน 19,609 คน ดังนี้ 1) หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 15,387 คน  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 4,069 คน และ 3) หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 153  คน

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หรือผลการทดสอบและประเมินฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาสามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

Advertisement

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

♦ ดาวน์โหลดที่นี่!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2567 และฉบับย้อนหลัง

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments