วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTคุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566

Advertisement

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันในการให้บริการ ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567

คุรุสภาประกาศรายชื่อดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ สวัสดีค่ะวันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดทดอทคอม มีข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายละเอียดดังนี้

คุรุสภาประกาศรายชื่อดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
คุรุสภาประกาศรายชื่อดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

Advertisement

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การสอบทานระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบกระดาษคำตอบ ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ระบุว่า หากผลการตรวจสอบเสร็จสิ้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งผลการสอบทาน และให้ผู้เข้าสอบได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ต่อไป นั้น
คุรุสภาประกาศรายชื่อดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
คุรุสภาประกาศรายชื่อดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
บัดนี้ การสอบทาน และการตรวจสอบกระดาษคำตอบ ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้น และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากแบบคำร้องฯ  และสำเนาเอกสารประกอบแบบคำร้องฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 623 คน โดยเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำหรับการปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด

ดูประกาศรายชื่อและการปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

 

Advertisement

ดาวน์โหลด!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ ที่นี่

ดาวน์โหลด!! หนังสือมอบอำนาจ ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ เปิดรับสมัครโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments