วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTคุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

Google search engine

Advertisement

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

Advertisement

รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง) ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพฯ หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง) เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2567 สำหรับการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจำเป็นต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจนจบและลงชื่อออกทุกท่าน ซึ่งสามารถลงชื่อได้ที่ระบบอบรม ksp-7module.one.th ทั้งนี้ การอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ LMS สามารถทำได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมผู้อบรมแต่ละท่าน และสามารถอบรมเสร็จก่อนที่ระยะเวลากำหนดได้หากอบรมได้ครบ 100% ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าสัมมนา ส่งแผนการสอน และคลิปการสอน ตามที่กำหนดจะถือว่าผ่านการอบรมครั้งนี้

Advertisement

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่คุรุสภากำหนด และทำความเข้าใจการเข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ด้วยการอ่านคู่มือ เอกสารต่าง ๆ และปฏิทินการอบรม หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้ให้เข้าใจอย่างดี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเปิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพฯ  สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ผ่านทาง kspregis.thaijobjob.com แล้วถึงดำเนินการลงทะเบียนในแต่ละโมดูลต่อไป

ปฏิทินการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อีเมล [email protected]

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments