วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTคุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม จำนวน 10 แห่ง 10 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม จำนวน 10 แห่ง 10 หลักสูตร

Google search engine

Advertisement

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม จำนวน 10 แห่ง 10 หลักสูตร

สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราว ประกาศจาก คุรุสภา รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Advertisement

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม จำนวน 10 แห่ง 10 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 38 แห่ง 39 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2567 จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้

1) มหาวิทยาลัยทักษิณ (150 คน)

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (180 คน)

3) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)

4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (120 คน)

5) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (120 คน)

6) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (180 คน)

7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน)

8) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)

10) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)

11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (150 คน)

12) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)

13) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)

14) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)

15) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)

16) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)

17) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (120 คน)

18) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (120 คน)

19) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)

Advertisement

20) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)

21) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (180 คน)

22) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (120 คน)

23) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 150 คน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 90 คน)

24) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)

25) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (180 คน)

26) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (120 คน)

27) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (90 คน)

28) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (90 คน)

29) มหาวิทยาลัยฟาร์ออีสเทอร์น (120 คน)

30) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)

31) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)

32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)

33) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)

34) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)

35) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (90 คน)

36) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)

37) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)

38) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอน รายชื่อหลักสูตร  ได้ที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments