วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีล่าสุด

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีล่าสุด

Advertisement

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีล่าสุด

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม พาคุณครูทุกท่านมาอัพเดต ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัว และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ปีงบประมาณ67 ล่าสุด รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีล่าสุด
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีล่าสุด

Advertisement

ค่าอุปกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน สีน้ำ สีไม้ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ เป็นต้น ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา  290/คน/ปี

ระดับประถมศึกษา  440/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  520/คน/ปี

ระดับ ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ  520/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนได้

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 918 บาท/คน

Advertisement

2) ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,026 บาท/คน

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,740 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,890 บาท/คน/ปี

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 2,052 บาท/คน

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  325 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา  400 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  500 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  550 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ  950 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/ เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments