วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

Google search engine

Advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

สวัสดีครับ วันนีเว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) มาฝากคุณครูทุกท่านครับ รายละเอียดดังนี้

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

Advertisement

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอวิชาชีพ สามารถยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 180 วัน (6 เดือน) ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เพื่อตรวจสอบประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันเดือนปี ที่จะหมดอายุ (ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 180 วัน ก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ )

2. เข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองKSP Self-Service (https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/) * กรณียังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้สมัครสมาชิกในระบบก่อนและดาเนินการล็อกอินเข้าระบบ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

3. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทั้ง 4 ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนดังนี้

  • เข้าเมนูใบอนุญาต – ขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) – ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาตที่จะขอต่ออายุ)
  • เลือกกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง)
  • กรอกข้อมูลในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแนบหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุ เมื่อดำเนินแนบหลักฐานเรียนร้อยแล้ว ให้กดบันทึกและส่งคำขอ

4. ชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement

หลังจากบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม เลือกเมนู ใบอนุญาต – ขอต่ออายุในอนุญาต (PBA License) – ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) และคลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

5. ตรวจสอบคุณสมบัติการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ หลังจากบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในจังหวัดที่ท่านอยู่ จะดำเนินการเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแนบประกอบยื่นคำข โดยจะดำเนินการภายใน ๕-๗ วันทำการ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

การตรวจสอบสถานะคำขอต่อใบอนุญาต เลือกเมนู ใบอนุญาต – ขอต่ออายุในอนุญาต (PBA License) – ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) http://www.ksp.or.th/service/license_search.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (KSP Self-Service Renewal of Professional Basic Teaching License)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!