วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTมาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่

มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่

Google search engine

Advertisement

มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่ มาฝากทุกท่านในเดือนแห่งการคัดกรอง รายละเอียดดังนี้ครับ

มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่
มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่

Advertisement

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

23-26 กรกฎาคม 2567 กสศ. ทยอยจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

7 สิงหาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนในสถานะการโอนเงิน

นักเรียนกลุ่มคัดกรองใหม่ 

8 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2567 สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูล (นร./กสศ.01) ระบบปิด 17.00 น.

30 สิงหาคม 2567 กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT

ศึกษาปฏิทินการดำเนินงานฉบับเต็ม ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร > ปฏิทินการดำเนินงานที่นี่

มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่
มาแล้ว! ปฏิทินกองทุนเสมอภาค 1/2567 การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2567 รายละเอียดในการคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาค ที่นี่

มาดูข้อควรระวังในการกรอกแบบบันทึกข้อมูลใน นร.01 กันครับ

** ในส่วนของเลขบัตรประชาชนนักเรียน หากนักเรียนไม่มีเลขบัตร ให้เลือก “ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน” ไม่ให้กรอก (-) หรือ 000 นะครับ

ในตรารางสมาชกครัวเรือน หากเลือกมีผู้พิการ หรือมีคนอายุมากกว่า60 ระบบจะเลือก “มีภาระพึ่งพิง” ให้อัตโนมัติ ในส่วนของ กรณีครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง พ่อ/แม่ เลี้ยงเดี่ยว/ว่างงาน ครูจะต้อง ติ๊กเครื่องหมายในช่อง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือมีคนอายุ 15-65ปี ว่างงาน ด้วยตนเอง ** รายได้จะต้องไม่เท่ากับ 0 บาท เพราะจะไม่สามารถพิจารณาทุนได้

Advertisement

ในหัวข้อที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบส่วนนี้เฉพาะกรณีนักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถานบัน ได้แก่ วัด มูลนิธิ ศาสนสถาน แต่ไม่รวมโรงเรียนพักนอน หากนักเรียนได้ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างต้น ให้กรอกข้อมูลนักเรียนในครัวเรือนปกติ

หากเลือกการเดินทางไปโรงเรียนโดยการเดิน ไม่ต้องเลือกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน

กรณีไม่สามารถถ่ายรูปบ้านนักเรียนได้ สามารถใช้รูปนักเรียนถ่ายกับป้ายโรงเรียนแทนได้ พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถถ่ายภาพบ้านนักเรียนได้ 

เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด สพฐ. เป็นใครได้บ้าง??

  1. เป็นข้ราชการปกครองส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า
  2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  4. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ หรือเที่ยบเท่า

*** หมายเหตุ ลายเซ็นต์ผู้อำนวยการและลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูล

หากนักเรียนมีพี่น้อง หรือ ฝาแฝด ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ข้อมูลใน นร.01 จะต้องตรงกัน และหากนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดกรองหากข้อมูลที่คัดกรองของพี่น้องตรงกันนักเรียนจะได้รับการจัดสรรทั้งคู่

ดาวน์โหลดเอกสาร นร.01 ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน ที่นี่

ลิ้งก์เข้าสู่ระบบคัดกรอง

ขอบคุณข้อมูลจาก ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

เรื่องราวที่น่าสนใจ กสศ. 2567 เปิดระบบ ให้สถานศึกษาตรวจและแก้ไขข้อมูล 1/2567 คัดกรองนักเรียนยากจน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!