วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกHILIGHTปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.

Advertisement

ปฏิทินคัดกรอง กองทุนเสมอภาค ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.

ปฏิทินคัดกรอง กองทุนเสมอภาค สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ. มาฝากคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมกันค่ะ

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.

Advertisement

วันที่ 10 พ.ค. 67เป็นต้นไป

สถานศึกษาดําเนินการอัพเดตข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐานและช่องทางการติดต่อสถานศึกษา
(2) ข้อมูลผู้อํานวยการสถานศึกษา กรณีมีการโยกย้ายเกษียณอายุราชการขอให้ปรับปรุง
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
(3) ข้อมูลครูแอดมินโรงเรียนและครูประจําชั้นทุกคนในโรงเรียนเพื่อการติดต่อประสานงานและ
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ครูแอดมิน/ครูประจําชั้นดําเนินการตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์
๑) กรณีไม่เคยเข้าใช้งานให้ทําการยืนยันตัวผ่านอีเมลล์ตามคําแนะนําในหน้าระบบ
๒) กรณีไม่มีบัญชี/รหัสเข้าใช้งาน (Username & Password )
ให้ดําเนินการติดต่อเพื่อขอบัญชีและรหัสผู้ใช้งานโดย
– บัญชีครูประจําชั้นให้ดําเนินการติดต่อแอดมินโรงเรียน
– บัญชีแอดมินโรงเรียน ให้ติดต่อไปยังแอดมินเขตพื้นที่

วันที่ 10 พ.ค. – 26 มิ.ย 67 (17.00 น.) 

เปิดระบบให้สถานศึกษาตรวจสอบแก้ไขบัญชีสถานศึกษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.
สถานศึกษาที่ประสงค์แก้ไขบัญชีสถานศึกษา สามารถดําเนินการแก้ไขบัญชีสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
cct.eef.or.th ภายในระเวลาที่ กสศ. กําหนด

Advertisement

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567” สังกัด สพฐ.

วันที่ 10 พ.ค. – 15 มิ.ย 67

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า ผ่านเว็บไซต์cct.eef.or.th
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน
(2) ดําเนินการให้นักเรียนเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง ตามเงื่อนไขของ กสศ. / แก้ไขช่องทางการรับเงินอุดหนุนฯ (มี3 ช่องทาง)
(3) การยกเลิกทุนเสมอภาค สําหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน) ต้อง
ดําเนินการยกเลิกจากระบบ DMC โดยการเลือกความด้อยโอกาส “ยากจน” ออก

(ต้นสังกัดกำหนด) สถานศึกษาดําเนินการผ่านระบบ DMC ของต้นสังกัด ดังนี้
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มเก่า
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง
3) ยกเลิกทุนเสมอภาค สําหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน)

26 มิถุนายน 2567 สพฐ. ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1/256๗ มายัง กสศ.

อ่านปฏิทินการคัดกรอง 1/2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments