วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTสพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

Google search engine

Advertisement

สพฐ.ประกาศ การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวเกี่ยวกับ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 มาฝาก รายละเอียดดังนี้ครับ

สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567
สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

Advertisement

ขนาดของสถานศึกษาสำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สพฐ. จึงกำหนดขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียนเป็น 4 ขนาด ดังนี้

สถานศึกษาขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คน ลงมา

สถานศึกษาขนาดกลาง  จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120-719 คน

สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720-1,679 คน

Advertisement

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 คน ขึ้นไป

โดยให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี

สพฐ. ประกาศ การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567
สพฐ. ประกาศ การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

  1. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน 100 คะแนนเต็ม
  2. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
  • ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
  • ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่
  • ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ คุณภาพการปฏิบัติงาน
  • วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
  • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • การมีความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง สถาบันของชาติ และการเป็นพลเมืองที่ดี
  • ผลการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่     คลิ๊ก

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!