วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTสพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่...

สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 ที่นี่

Google search engine

Advertisement

สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดี ในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 ที่นี่

สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ครูดีในดวงใจมาแล้ว สวัสดีครับวันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวการรับสมัครครูดีในดวงใจ จาก สพฐ. มาฝากครูทุกท่านกันครับ รายละเอียดดังนี้

สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 ที่นี่
สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 ที่นี่

Advertisement

ทำไมต้อง ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในสังคม สิ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ครูมีคาวมรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568 ขึ้น ครับ

และเพื่อคัดเลือกครูสายงานสอน ผู้ที่เป็นศรัทธาน่ายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสัม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องนั้น จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยะกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้เป็นเด็กที่ เก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาศ หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดี ในดวงใจ 2568ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ
สพฐ. เปิดรับสมัคร ครูดี ในดวงใจ 2568ครั้งที่ 22 ใบสมัครครูดีในดวงใจ ไฟล์ word สมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ

ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ เป็นผู้มีความรอบรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฎต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนครูและเด็กให้ทำความดีสืบไป

Advertisement

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ครูดี ในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568

  1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง (นับถึง 30 กันยายน 2567)
  2. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัย
  3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก่อน
  4. การคัดเลือก รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกดังนี้

รายละเอียดโครงการครูดีในดวงใจ 2568 ครั้งที่ 22 

หลักเกณฑ์การสมัครครูดีในดวงใจ 2568

ใบสมัครครูดี ในดวงใจ 2568 ไฟล์ word ที่นี่ 

เรื่องราวที่น่าสนใจ คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ จาก สพฐ. โหลดฟรี ที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!