วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกHILIGHTมาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

มาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

Google search engine

Advertisement

มาแล้ว !! สำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มรข่าวจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มาฝากกันค่ะ เนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาต กำหนดเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รายละเอียด ดังนี้

มาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
มาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

Advertisement

1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) 4 ท่อน (จำนวน 2 รุ่น)

รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ ๓-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(LT.C.)
1.มีอายุไม่ต่ำกว่า๓๕ปีบริบูรณ์ก่อนวันเริ่มต้นการฝึกอบรม
2.ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อนไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
3.เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นอย่างน้อยสองครั้ง

4 .เป็นคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงไม่น้อยกว่าสองครั้ง
และมีหนังสือรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่ ๕.หัวหน้างานต้นสังกัดสนับสนุนและอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม

2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3 ท่อน (จำนวน 1 รุ่น). ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

มาแล้ว !! สำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
มาแล้ว !! สำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ(A.L.T.C.)
1.มีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐ปีบริบูรณ์ก่อนวันเริ่มต้นการฝึกอบรม

2.ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนไม่น้อยกว่าสองปี

3.ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ขั้นสูง
ไม่น้อยกว่าสามครั้งและมีหนังสือรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่

Advertisement

4.หัวหน้างานต้นสังกัดสนับสนุนและอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม

3. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C.) 2 ท่อน (จำนวน 2 รุ่น)

รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ ๒-๗ กันยายน ๒๕๖๗
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กันยายน ๒๕๖๗

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ(L.A.T.C.)

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า๒๕ปีบริบูรณ์ก่อนวันเริ่มต้นการฝึกอบรม
2.เป็นผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา(ที่ไม่มีคุณวุฒิทางลูกเสือ)บุคลากรทางการศึกษา (ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน)บุคลากรในสังกัดหน่วยงานทั่วไปผู้ปฏิบัติงานทางด้านลูกเสือประจำสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดหรือผู้สนใจในกิจการลูกเสือ
3.หากมีต้นสังกัดหัวหน้างานต้องสนับสนุนและอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม

มาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
มาแล้ว !! สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ลิ้งค์สำหรับกรอกข้อมูลสมัคร
1. ลิ้งค์สมัครอบรม 4 ท่อน ==> https://forms.gle/RuPx5L974kSc9paq9
2. ลิ้งค์สมัครอบรม 3 ท่อน ==> https://forms.gle/75QrVumFjM5mK34LA
3. ลิ้งค์สมัครอบรม 2 ท่อน ==> https://forms.gle/nA4VaaMjWAo3Fe5M6

***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม***

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพจสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments