วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

Advertisement

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567(เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอตคอม มีประกาศ จาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 มาฝากทุกท่านกันค่ะ รายอะเอียดดังนี้
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

Advertisement

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สมัครสอบระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๖๗ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖ และมติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ซึ่งดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2567 เท่านั้น)

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวันและเวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 รายชื่อผู้สมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

อ่านประกาศที่นี่

ตาราง การรับสมัคร
ตาราง การรับสมัคร

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกมฃให้ทุกท่าน เว็บไซต์ครูอัพเดตดอตคอม จึงขอรวบรวมรายชื่อในประกาศ มาไว้ให้ทุกท่านได้ดูกันค่ะ

ประกาศรายชื่อ ศูนยสอบ 13 ปทุมธานี

Advertisement

 

ค้นหาราชื่อผู้สมัครสอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2566 และ แนวข้อสอบ ก.พ.66 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments