วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกHILIGHTหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.

Google search engine

Advertisement

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.

สวัสดีครับวันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ. มาฝากคุณครูทุกท่านกันครับ

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.

Advertisement

ารกระเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงอะไร? 

การประเมินคุณภาพภายนอกหมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทำโดย สมศ. หรือผู้ประเมินภายนอก ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพภายนอก

หลักการสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก

  1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การจับผิด หรือการให้คุณ ให้โทษ
  2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
  3. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหมากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษา และผู้เรียน
  4. มุ่งส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับดูแล
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดการคณะผู้ประเมินภานนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Advertisement

จำนวนผู้ประเมินภายนอก 2-3 คน กรณีมีเด็กนักเรียนไม่เกิน 300 คน / กรณีมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไปมีจำนวนผู้ประเมินภายนอก 3 คน ประเภทผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นอนุบาล

จำนวนผู้ประเมินภายนอก 2-3 คน กรณีมีนักเรียนไม่เกิด 300 คน มีจำนวนผู้ประเมินภายนอก 2 คน / กรณีมีนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป มีจำนวนผู้ประเมินภายนอก 3 คน ประเภทผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา

จำนวนจำนวนผู้ประเมินภายนอก 3 คน ประเภทผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.
หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก สมศ.

ขอบคุณข้อมูลจาก สมศ.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!