วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )

Advertisement

 

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 สวัสดีค่ะวันนี้ครูอพเดตดอทคอม มีแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.1-ป.6 ไฟล์ pdf มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ ขอขอบคุณ แบบฝึกคณิตศาสตร์จาก กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ไปดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )

Advertisement

ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ

แบบฝึกเสริมทักษะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่เรียนไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งในแบบฝึกทักษะจะทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้  เพื่อให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี

โดยสรุปลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีคือ ต้องมีจุดประสงค์และคำสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 (ไฟล์pdf )

จากลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ เป็นลักษณะของแบบฝึกทักษะซึ่งใช้ได้กับทุกรายวิชา ในส่วนของแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์   ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะของผู้ศึกษาจะมีลักษณะที่ดีดังนี้

  1. คำสั่ง ข้อแนะนำและคำชี้แจงใช้คำที่เข้าใจง่ายและไม่ยาวเกินไป เพื่อให้เด็กเข้าใจและศึกษาด้วยตนเองได้ตามต้องการ
  2. เน้นการฝึกซ้ำ ๆ
  3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  4. ระดับเนื้อหาเหมาะกับระดับพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน
  5. กำหนดเวลาที่ใช้ในแบบฝึกทักษะให้เหมาะสม
  6. สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นที่อยากกระทำกิจกรรมโดยทุกครั้ง เมื่อจบการฝึกให้การเสริมแรงเด็กโดยชมเชยด้วยคำพูดหรือเขียนให้กำลังใจ ในแบบฝึกทักษะ  เพื่อที่เด็กจะได้อยากทำกิจกรรมต่อไป
  7. มีการวัดและประเมินผลหรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าเด็กมีทักษะแล้ว

 

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.4

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6

ที่มา : กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments