วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกคลังความรู้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 – ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 – ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  ขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 – ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เกือบ 100 ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ค่ะ  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ค่ะ

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 – ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

Advertisement

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.6 จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพื้นฐานโดยกำหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่เรียนไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งในแบบฝึกทักษะจะทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้  เพื่อให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว….อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะทางทีมงานมีเจตนาอยากให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเราค่ะ 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 11ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 11ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 13ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.5 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 13ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 25ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 25ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ผลงานโดย ครูอัพเดตดอทคอม 

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 15ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

Advertisement

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.2 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 12ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.3 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 17ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.4 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 11ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.5 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 13ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลด แบบฝึกคิดเลขเร็วป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 23ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments