วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดแบบพัฒนาทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.

แบบพัฒนาทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.

Google search engine

Advertisement

แบบพัฒนา ทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.

แบบพัฒนาทักษะ สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีแบบฝึกทักษะ PISA ตามแนวทางการประเมิน การพัฒนาทักษะ PISA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ

แบบพัฒนาทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.
แบบพัฒนาทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.

Advertisement

การแก้ปัญหาการประเมินทักษะ PISA สพฐ. มีการกำหนดกรอบ แนวทางในการประเมิน แต่ละด้านดังนี้

แบบฝึก จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียน  ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา ตามกรอบโครงสร้าง การประเมิน การรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรอบการจัดทำแบบฝึก อ้างอิงจากกรอบโครงสร้างการประเมินของPISA แต่ละด้านดังนี้

การรู้เรื่องการอ่าน สถานการณ์หรือบริบท (Situation) เป็นสาระหรือข้อมูลแวดล้อมที่นำมาเป็นสื่อเพื่อให้นักเรียนอ่าน 4 บริบท ได้แก่ส่วนตัว สาธารณะ การงานอาชีพ และการอ่านเพื่อการศึกษาเนื้อเรื่อง (Text) เป็นรูปแบบของการนำเสนอทั้งในรูปของสื่อ สำนวนภาษา และการนำเสนอความสามารถด้านการอ่าน เป็นความสามารถของนักเรียนในการทำความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่าน ได้แก่ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและการตีความ และการสะท้อนและประเมิน

Advertisement

แบบพัฒนา ทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.
แบบพัฒนา ทักษะ PISA แบบฝึกทักษะ ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ สพฐ.

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
สถานการณ์หรือบริบท (Context) เป็นสาระหรือข้อมูลแวดล้อมที่ปัญหานั้นตั้งอยู่4 บริบท ได้แก่ส่วนตัว สาธารณะการงานอาชีพ และวิทยาศาสตร์เนื้อหาคณิตศาสตร์ (Content) เป็นสาระความรู้ที่นักเรียนต้องนำมาใช้เชื่อมโยง เพื่อการแก้ปัญหา ได้แก่สาระความรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ปริภูมิและรูปทรง ปริมาณ และความไม่แน่นอนและข้อมูลกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Process) เป็นกระบวนการที่ใช้อธิบายสิ่งที่แต ่ละคนทำเพื่อเชื่อมโยงบริบทของปัญหากับคณิตศาสตร์แล้วนำไปสู่การแก้ปัญหา ประกอบด้วย การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความและประเมิน
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
สถานการณ์และบริบทของวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกทักษะ PISA เตรียมสอบ 2024

 

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments