วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้แบบมอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่

แบบมอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่

Advertisement

แบบมอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้มีข่าวการประกาศผลครูย้าย 2567 ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่1 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่1/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ออกมาเรื่อยๆนะคะ ทางทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม จึงมาแชร์ แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย มาให้คุณครูทุกท่าน ที่ได้รับข่าวดีกันค่ะ ซึ่งคุณครู สามารถ ดาวน์โหลด แบบมอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ

มอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่
มอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่

Advertisement

ตัวอย่างไฟล์แบบมอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc

Advertisement

มอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่
มอบหมายงาน ในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย 2567 ดาวน์โหลด ไฟล์ doc ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อความมอบหมายงาน 2567 สำหรับครูย้าย เกษียณ ดาวน์โหลดไฟล์ doc ที่นี่

การมอบหมายงาน หมายถึง การกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ (Assignment of Responsibility
and Authority ) โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา = การกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอำนาจในการตัดสินใจ (Authority) ภายในขอบเขตตามที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
หลักการการมอบหมายงาน
การมอบหมายงานควรมีการประชุมในภาพรวมขององค์กร และมีการประชุมพูดคุยในหน่วยงานย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหาข้อตกลงร่วมกันและเพื่อให้ทุกคนในส่วนงานเข้าใจและรับทราบรวมถึงยอมรับ หน้าที่และภาระงานของบุคลากรในส่วนงานทั้งหมด สร้างทัศนคติที่ดีในการแบ่งหน้าที่การทำงานหรือการมอบหมายงานอย่างยุติธรรม
การประเมินงานที่จะมอบหมาย
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นกระบวนการพิจารณา จำแนก แยกแยะ ประเมินผล และจัดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานอย่างเป็นระบบงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับโครงสร้างและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและควรคำนึงถึงวิธีการหรือแนวทางที่จะทำให้การทำงานเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
การพิจารณาเลือกบุคคล
เลือกคนให้ถูกงาน (put the right man on the right job ) ประเมินความสามารถของบุคลากร ตามตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถ ขอบเขตสิทธิอำนาจตามโครงสร้างและสายงานบังคับบัญชาในองค์กร ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ภาระงานที่ผู้รับมอบหมายมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลด้านอุปนิสัยของบุคคลที่อาจมีผลกระทบต่องาน เช่น เก่งแต่ ทำงานเป็นทีมไม่ได้ และสิ่งที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลควร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ต้องพยายามมอบหมายงานให้ทั่วถึง กระจายงาน ไม่มอบงานเกินกำลังความสามารถ หรือมอบงานน้อยกว่ากำลังความสามารถ หรือมีอคติในการมอบหมายงาน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments