วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกข้อสอบ/แบบฝึกหัดใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ใบงาน คัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

มาแล้วครับ ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 สำหรับใช้คู่กับ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ สำหรับให้นักเรียนทำหรือเด็กๆทำก็ได้ ดาวน์โหลดที่นี่ ใบงาน คัดไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6

การคัดลายมือ หมายถึง การฝึกเขียนตัวอักษรไทยตามหลักการเขียนอย่างถูกต้อง ให้อ่านได้ง่าย เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดลายมือนั้นต้องมีช่องไฟ เว้นวรรค ตัวอักษรเสมอกัน รวมทั้งวางตำแหน่งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใบงานคัดไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี

ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ใช้แบบฝึกคัดลายมือ ป.1-ป.6 วิชาภาษาไทย ใบงานคัดไทย ชั้น ป.1-ป.6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนด้วยตัวบรรจงสวยงามตามรอยที่กำหนด หรือเรียกว่า คัดไทย ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย แบบฝึกคัดลายมือ ป.1-ป.6 ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 มาพร้อมคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเส้นบรรทัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคัดไทย เขียนตามรอย และคัดลายมือตามคำที่กำหนดให้ เช่น กบ เขียน ครู ง่าย ชนะ ซื้อ ดินสอ และฝน เป็นต้น ในวิชาภาษาไทย ใบงานคัดไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

ไม่ว่าจะอ่านออกเสียงพร้อมกับเพื่อน ๆ หรือนั่งอ่านในใจ เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “แบบเรียน” วิชาภาษาไทยชั้นป.1-ป.6 คือหนังสือที่เด็กไทยแทบทุกคน “ต้องอ่าน” นอกจากการถ่ายทอด “ข้อเท็จจริง” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เด็ก ๆ ต้องรู้แล้ว แบบเรียน ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ใหญ่ “ต้องการ” ให้เด็กรู้ด้วย เด็ก ๆ จะมองโลกอย่างไร จะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ได้แตกฉานเพียงไหน แบบเรียน ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 ที่เด็ก ๆ ท่องและอ่านจนขึ้นใจนั้นมีบทบาทอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ. ก็พยายามปรับปรุงหลักสูตรและบทเรียนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ไปดูประโยชน์ของ ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 กันครับ

Advertisement

ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

ประโยชน์ของการฝึกคัดลายมือ คัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

– ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) เช่น กล้ามเนื้อมือและนิ้ว
– ฝึกฝนและพัฒนาการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา (Hand-Eye Coordination)
– ช่วยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีระเบียบและสวยงาม ง่ายต่อการอ่าน เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
– การเขียนถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– ฝึกสมาธิและความมีระเบียบวินัย
– ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

***ใบงานทบทวนเนื้อหา – วิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) – ชุดที่ 1***

คัดไทย ระดับชั้น ป.1

ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวี่น่าสนใจ แบบฝึก คัดลายมือ ภาษาไทย สำหรับฝึกคัดลายมือนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments