วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTDMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

Advertisement

DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับระบบ DMC 2567 มาฝากคุณครูผู้ดูแลระบบกันค่ะ ขณะนี้ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2567 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2566 โดย DMC 67 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น ซึ่งประกาศล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2567 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบที่ 2 (ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566) และจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 66 โรงเรียนสามารถ ย้านเข้า ย้ายออก รักเรียนหลังรอบวันที่ 10 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ในหน้าเว็ปไซต์ ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center และมีข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด ดังนี้

DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว
 DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

Advertisement

ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 

 • ส่งแก้ไขบัตรประชาชนทางอีเมลล์เท่านั้น หยุดรับส่งแก้ไขในวันที่ 30 พ.ย 2567 เวลา 16.30 น.
 • ข้อมูลรายบุคคลในขณะนี้ต้อง เป็นนักเรียนที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
 • นักเรียนที่มาสมัครใหม่ในปีการศึกษา 2567 ห้ามนำเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาด
 • 2.7.1, 2.7.3 , 2.7.4 ย้ายเข้า เพิ่ม เพิ่มเด็ก G จาก Gcode ให้เข้ามาในระบบฌฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2566 กับทางโรงเรียน เท่านั้น
 • 2.7.5 ย้ายออก สามารถย้ายนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ได้
 • 2.7.6 ออกกลางคันจำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่ก่อนดำเนินการ
 • นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษาที่เมนู 3.2.2 ทำข้อมูลนักเรียนทุกคนก่อน ตามด้วยเมนู 3.2.2.1 และ 3.2.2.2 ต้องทำทั้งสามเมนูถึงจะยืนยันได้

ปุ่มยืนยันสามารถกดได้ วันที่ 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ระบบปิดในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC 2567) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 (DMC 2566) คลิกที่นี่

DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว
DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

ประกาศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

Advertisement

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 พ.ย. 2566 (2/2566)

 • ผู้ดูแลระบบจะเริ่มแก้ไขบัตรประชาชนให้โรงเรียนที่ส่งอีเมลมาหลัง 10 มิ.ย. ให้ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หมดเขตส่งแก้ไขบัตรในวันที่ 10 พ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
 • สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่/ตกหล่นจากรอบ 10 มิ.ย. ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 3.1.7 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 2.3 แก้ไขชื่อ-นามสกุลบิดามารดา และข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในเมนูนี้ ไม่ต้องอีเมลแจ้ง

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 พ.ย 2566 และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว
DMC 2567 เปิดระบบจัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC2567 คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีตัวตนจริงในโรงเรียน เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.,OBEC) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

 ความสำคัญของระบบ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ขอขอบคุณข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ค่ะ

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments