วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine

Don't Miss

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...

Lifestyle News

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...

สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

สพฐ.ประกาศ การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวเกี่ยวกับ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 มาฝาก รายละเอียดดังนี้ครับ ขนาดของสถานศึกษาสำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม...

HOUSE DESIGN

Tech and Gadgets

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...
[td_block_social_counter custom_title=”Stay Connected” facebook=”#” twitter=”#” youtube=”#” style=”style4 td-social-colored” f_header_font_transform=”uppercase” manual_count_facebook=”16985″ manual_count_twitter=”2458″ manual_count_youtube=”61453″]
- Advertisement -
Google search engine

Make it modern

Latest Reviews

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...

Performance Training

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...

สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567

สพฐ.ประกาศ การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 สพฐ. ประกาศการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวเกี่ยวกับ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 มาฝาก รายละเอียดดังนี้ครับ ขนาดของสถานศึกษาสำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม...

สสวท. เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

สสวท. เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 รับสมัครอบรมออนไลน์ สวัสดีครับ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวการเปิดอบรมออนไลน์ จาก สสวท. เกี่ยวกับการสอบ PISA มาฝากทุกท่านกันครับ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10...

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครโรงเรียนและหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการSolar Rooftop On Grid

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครโรงเรียนและหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการSolar Rooftop On Grid การไฟฟ้านครหลวง สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ Solar Rooftop No Grid จากการไฟฟ้านครหลวง MEA มาฝากทุกท่านกันครับ การไฟฟ้านครหลวง MEA ได้เปิดรับสมัคร โรงเรียน และ หน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ Solar Rooftop...

แจกฟอนต์ไทย 2024 ฟรี แจกวาร์ปฟอนต์ไทย 2024 โหลดฟรี! สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้

แจกฟอนต์ไทย 2024 ฟรี แจกวาร์ปฟอนต์ไทย 2024 โหลดฟรี! สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี ฟอนต์ภาษาไทย มาแจกทุกท่านที่สนใจกันครับ ต้องขอขอบคุณ 602 Graphic เป็นอย่างมา ที่มาแบ่งปัน ฟอนต์ไทย ให้ได้ใช้กันครับ แถมยังสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้อีกด้วย รายละเอียดด้านล่างเลยครับ ตัวอย่างฟอนต์ ฟอนต์แถว 1 โหลดฟอนต์ Kanit : https://fonts.google.com/specimen/Kanit?subset=thai โหลดฟอนต์...
- Advertisement -
Google search engine

Holiday Recipes

คุรุสภาพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน ลงทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่12 กรกฎาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตมีข่าวจากคุรุสภาพัฒนา ประชาสัมพันให้คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 500 คน รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล 2 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา...
AdvertismentGoogle search engineGoogle search engine

WRC Racing

Health & Fitness

Architecture

AdvertismentGoogle search engineGoogle search engine

LATEST ARTICLES

Most Popular

Recent Comments