วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกคลังความรู้คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

Advertisement

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม จะพาไปดูรายละเอียดกันค่ะ

ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอน ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA
ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอน ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

Advertisement

 

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21เรื่อง ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานและชั่วโมงสอนของคุณครู วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี ชั่วโมงสอนขั้นต่ำต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ให้คุณครูได้ตรวจสอบชั่วโมงสอนที่จะสามารถประเมิน ว.PA ได้ ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนก็จะได้เข้าสู่การประเมิน ว.PA นั่นเองค่ะ

ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโดยมีรายละเอียดดังภาพ

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา /วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอน ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA
ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงสอน ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

 

ซึ่งจากภาพหมายความว่า คุณครูแต่ละระดับ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ดังนี้ค่ะ

Advertisement

คุณครูระดับปฐมวัย จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษหรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูการศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ แผนการสอนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC ดาวน์โหลดที่นี่

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments