วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกมุมคุณครูคู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม...

คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

Google search engine

Advertisement

คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

หนังสือ แนะแนว จาก สพฐ. 9 เล่ม สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีชุดคู่มือ แนะแนว จาก สพฐ. “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” สำหรับโรงเรียนและครู แนะแนว สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมดได้ที่นี่ ครับ

คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่
คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

Advertisement

งานแนะแนวเป็นงานหลัก ที่สำคัญและจำเป็นมาก ที่ครูต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ และจากสภาพการณ์ที่ปรากฎในปัจจุบันนั้น พบว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เป็นผลต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างจริงจัง คือ ครูและบุคคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักอและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวมากขึ้น

คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่
คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

คุณครูสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์เชิงประจักษ์ และยังเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนทั่วทุกพื้นที่ ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาเพียงน้อยนิด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสาร ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้

Advertisement

 1. การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต
 2. มาตรฐานการแนะแนว
 3. หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา
 4. ระบบการแนะแนวในโรงเรียน
 5. การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
 6. บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา
 7. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 8. การให้คำปรึกษา
 9. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่
คู่มือแนะแนว 9 เล่ม จาก สพฐ. โหลดเลย ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งหมด 9 เล่ม ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จะช่วยเหลือคุณครูและบุคคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจที่จะนำเอกสารชุดนี้ ไปปฏิบัติในการพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เวลา กำลังสติปัญญา ความสามารถ และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับเอกสาร สื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบในเอกสาร และเป็นส่วนช่วยเติมเต็มสร้างเนื้อหาในเอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ลิ้งก์ดาวน์โหลด

 1. การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต
 2. มาตรฐานการแนะแนว
 3. หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา
 4. ระบบการแนะแนวในโรงเรียน
 5. การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
 6. บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา
 7. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 8. การให้คำปรึกษา
 9. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

ขอบคุณที่มาจาก สพฐ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!