วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!!

วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!!

Advertisement

วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!!

วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือ พฤติกรรมผู้เรียนโดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู่ มีผู้เรียน ผู้บริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย

วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!!
วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 113 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!!

Advertisement

 

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) คืออะไร

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกว้าง หมายถึง การเสาะแสวงหา
ความรู้โดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education )หมายถึงการค้นคว้าหา
คําตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะท้อน (Reflective
Thinking) การสอนของครูมีลักษณะสําคัญคือ เป็นปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพลัง
ความสามารถของครูและเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ และวิจัยในชั้นเรียน >> ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 184 เรื่อง ไฟล์ word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!

เรื่องราวที่น่าสนใจ และวิจัยในชั้นเรียน>> 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

ในโอกาสนี้ขอนำเสนอ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน บางส่วนจากงานวิจัยจำนวน 250 เรื่อง ดังนี้ค่ะ

  1. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ
  2. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ ในการกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
  3. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์
  4. งานวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่องศึกษาและ แก้ปัญหานักเรียน เขียนภาษาไทย ไม่ถูกต้อง
  5. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน
  6. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน<ดาวน์โหลดงานวิจัยเพิ่มเติม>

คุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงาน วิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
<ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่อง>

นอกจากงานวิจัยระดับชั้นปฐมวัย หรืออนุบาลแล้ว ท่านยังสามารถดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย – ป.6 ทั้งหมด 114 เรื่องได้จากลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย – ป.6 ทั้งหมด 114 เรื่อง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments