วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2567

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2567

Advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2567

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวการประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาฝากเพื่อนๆที่กำลังรอคอยกันอยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2567
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2567

Advertisement

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

อ้างถึงหนังสือ

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนด วัน เวลา ในการสอบ ครูผู้ช่วย 2567 ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ความแจ้งแล้วนั้น

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ได้กำหนดวัน และเวลา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

  1. ประกาศรับสมัครภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
  2. รับสมัคร วันที่ 8 -14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
  4. สอบข้อเขียน  – ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วัน อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567

Advertisement

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ข ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
6. สอบ ภาค ค (ประเมินจาก การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน) ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนด แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน2567

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

รายละเอียดประกาศการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย 

ขอให้ทุกท่านรอประกาศการับสมัครจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ครูผู้ช่วย หมายถึง อะไร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทย ในอดีตมีชื่อเรียกว่า ข้าราชการครู ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมี 3 ประเภท

1. ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

  • ครูผู้ช่วย
  • ครู
  • อาจารย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย
  • รองศาสตราจารย์
  • ศาสตราจารย์

ตำแหน่งตามข้อ 3 – 6 จะมีได้เฉพาะในสถานศึกษาที่สอนระดับอุดมศึกษา

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

3. บุคลากรทางการศึกษาอื่น

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments