วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกHILIGHTสำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

Advertisement

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่าง แบบทดสอบ กพ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอพเดตดอทคอม มีตัวอย่างแบบทำสอบ ก. พ. มาให้เพื่อนๆได้ทดลองทำก่อนลงสนามจริงกันค่ะ ซึ่งตัวอย่างแบบทดสอบนี้ ใช้สอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 นี้นะคะ รายละเอียดด้านล่างค่ะ

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567
สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

Advertisement

การสอบวิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การตีความจากบทความ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การประเมินความเพียงพอของข้อมูล

สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่าง แบบทดสอบ ก. พ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567
สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่าง แบบทดสอบ ก. พ. ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  • การวัดความสามารถด้านการอ่าน
  • การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ
  • การวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

Advertisement

  • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  • หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่าง แบบทดสอบ  ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567
สำนักงาน กพ. แจกตัวอย่าง แบบทดสอบ ระดับ ปวส/ปวช/อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ใช้สอบ ก.พ. 2567

ลองทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ตัวอย่างแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

ตัวอย่างแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

เมื่อสอบผ่านภาคก.แล้วสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านๆ
ของสำนักงานก.พ.ผ่านทางเว็บไซต์https://job.ocsc.go.th
เพื่อนำไปใช้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคV.)
และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาคค.)ในส่วนราชการต่างๆต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.พ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2566 และ แนวข้อสอบ ก.พ.66 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่

แนวข้อสอบ กพ 65 พร้อมเฉลย pdf ฟรี รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ไว้ให้ดาวน์โหลดที่นี่

สำนักงาน ก.พ. เปิดตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ และแบบทดสอบทุนรัฐบาล

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments