วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิดรับสมัครโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567

เปิดรับสมัครโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567

Advertisement

เปิดรับสมัครโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567

เปิดรับสมัครโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567 สวัสดีค่ะ วันนี้เว็ปไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข้าวประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนรักษาศีล5 เชิงคุณภาพฯมาฝากคุณครู ที่สนใจกันค่ะ รายละเอียดของโครงการดังนี้

โครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567
โครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567

Advertisement

โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพฯ ปี 2567 สิงที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ คือเครื่องมือ ที่จะเป็นผู้ช่วยให้คุณครูสามารถนำไปพัฒนาเยาวชน ได้แก่ 3 SMART (Smart Tools , Smart System , Smart Support)  สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 SMART

 • Smart Tools -เครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนทำความดี
 • Smart System -เครื่องมือช่วยคุณครูเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ
 • Smart Support -เคล็ดลับที่จะตรึงผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียน

ปีนี้พิเศษสุดเตรียมพบกับ 2 สิทธิประโยชน์สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนรักษาศีล5 ฯ เท่านั้น

โดยโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 มีภารกิจปลูกฝังศีลธรรมแบบใหม่ 3 ระดับ คือ M1,M2,M3 โดยโรงเรียน หรือสถานศึกษา สามารถเลือกทำภารกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเงื่อนไขของตนเองได้

ภารกิจระดับM1-ก้าวหน้า

Advertisement

 • นักเรียนทำ7กิจวัตรความดีและเขียนบันทึกลงใน สมุดบันทึกความดี
 • คุณครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรกระบวนกรของทางโครงการเพื่อฝึกฝนทักษะการจัดการเรียนการสอนศีล ธรรมรูปแบบใหม่รวมทั้งทำความเข้าใจระบบเมนู การส่งผลงานและส่งผลงานสำเร็จ
 • ผู้บริหารสนับสนุนให้คุณครูตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการได้เริ่มต้นขับเคลือน7กิจวัตรความดี           ในระดับห้องเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่                                                                     ในระดับชั้นเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 • สถานศึกษาที่สามารถเลือกภารกิจM1ได้ โรงเรียนที่สมัครใหม่หรือโรงเรียนที่เคยเข้าร่วม
  โครงการแล้วแต่ต้องการเริ่มต้นใหม่เนื่องด้วยเหตุ ความพร้อมของโรงเรียนเหมาะที่ทำภารกิจในระดับนี้

ภารกิจระดับM2-เข้มข้น

 • นักเรียนบางส่วนเริ่มฝึกความเป็นผู้นำ ผ่านสมุดบันทึกความดีฉบับผู้นำ และกิจกรรมพิเศษ พี่แนะนำน้อง
 • คุณครูฝึกฝนทักษะการเป็นนักกระบวนกรสอน ศีลธรรมจนชำนาญและผ่านการทดสอบการเป็น นักกระบวนการ
 • นั้นเรียนเข้าร่วมโครงสารผลักดันให้คุณครูและ                                                                         ในระดับ1ชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ และทั้งโรงเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 • สถานศึกษาที่สามารถเลือกภารกิจM2ได้ โรงเรียนที่ได้รับสัญลักษณ์โล่ทองแดงโล่เงินหรือโล่ทอง
  ใน1หรือ2ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ภารกิจระดับM3-ต้นแบบ

 • นักเรียนมีตัวแทนนักเรียนที่เป็นผู้นำความดีทำโครงงานคุณธรรม ภายใต้แนวคิดโรงเรียนน่าอยู่ ด้วย 7 กิจวัตรความดี
 • นักเรียนมีเรื่องเล่าผ่านการเขียนและการพูด เกี่ยวกับเรื่องภาวะความเป็นผู้นำจากประสบการณ์จริงที่ ได้รับจากการทำโครงงานคุณธรรม
 • ครองมีความร้ความเจ้าไรมีอ้างเป็นระบบด้ามารถ 7กิจวัตรความดีสะท้อนผ่านการร่วมเป็นคณะกรรมการ
  ตรวจประเมินหรือคณะกรรมการออกแบบทดสอบ 7กิจวัตรความดีหรือวิทยากรสอนวิชาFacilitation
 • ผู้บริหารให้การสนับสนุนผลักดันให้คุณครูและนักเรียน
  เข้าร่วมโครงการ ทั้งโรงเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่และ
  ขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 • ถานศึกษาที่สามารถเลือกภารกิจM3ได้ โรงเรียนที่ได้รับสัญลักษณ์โล่เงินหรือโล่ทอง ใน1 หรือ2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2567

สมัครได้ที่ https://sila5.com/reg/index2/register

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments