วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกHILIGHTแนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) เริ่ม 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) เริ่ม 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

Advertisement

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) เริ่ม 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ(เรียนดี มีความสุข) เริ่ม 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง : แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ(เรียนดี มีความสุข)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ศธ 04001/ว2322 ถึงทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้

Advertisement

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นด้วยความโปร่งใส, แก้ไขปัญหาหนี้สิน, จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 Tablet และเร่งลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ด้าน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา, 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ, ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต, การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ, การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา, มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อปลูกฝังให้บุคคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้ไว้ จึงเห็นควรเพิ่มข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ในหนังสือภายนอก กึ่งกลางท้ายกระดาษ ในกรณีที่หนังสือ มีมากกว่า 1 หน้า ให้ใส่ข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ทุกหน้า โดยให้ยึดแนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันอังคารที่  23 เมษายน 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ2567 (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

สำหรับตัวอย่างการเพิ่มข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ในท้ายหนังสือราชการ  โดยเพิ่มข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ตัวอักษรหนา ขนาด 18 ในหนังสือภายนอก กึ่งกลางท้ายกระดาษ ในกรณีที่หนังสือ มีมากกว่า 1 หน้า ให้ใส่ข้อความ “เรียนดี มีความสุข” ทุกหน้า มีรายละเอียดดังนี้ครับ

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ2567 (เรียนดี มีความสุข) 23 เมษายน 2567 สังกัด ศธ.

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง : แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ 2567 (เรียนดี มีความสุข)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments