suthatpoom

Exclusive Content

spot_img

แบบฝึกคัดลายมือ ตามรอยประ พยัญชนะไทย ก-ฮ ระดับชั้น อนุบาล ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แบบฝึกคัด ลายมือ ได้ที่นี่

แบบฝึกคัดลายมือ ตามรอยประ พยัญชนะไทย ก-ฮ ระดับชั้น อนุบาล ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แบบฝึกคัด ลายมือ ได้ที่นี่  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบฝึกคัดลายมือ ตามรอยประ พยัญชนะไทย ก-ฮ ระดับชั้น อนุบาล ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้พัฒนาลูกๆนักเรียน หรือท่านผู้ปกครองจะนำไปพัฒนาบุตรหลานก็ได้เช่นกันครับ การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําไทย ซึ่ง จะต้องคํานึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 25ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 23ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 จำนวน 23 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว....อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 13ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 13ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 จำนวน 13 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว....อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 11ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 11ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 จำนวน 11 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว....อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 17ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 17ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 จำนวน 17 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว....อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์...

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 12ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 (แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 12ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 จำนวน 12 ชุด  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว....อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว...