วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกคลังความรู้SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ( SAR ) ไฟล์...

SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ( SAR ) ไฟล์ doc ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Advertisement

SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของครู ( SAR ) ไฟล์ doc ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ( SAR ) ไฟล์ doc มาให้ทุกท่านได้กาวน์โหลดเพื่อนับไปปรับใช้ดังนี้ครับ

SAR คืออะไร

SAR คือ รายงานประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ ใน 1 รอบ ปี หรือ รายงานประจำปี (แต่ละปี) ของคุณครูที่ได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้ดำเนินการ

SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของครู ( SAR ) ไฟล์ doc ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 หรือ รายงานผลการประเมินตนเอง ของครู ( SAR ) ไฟล์ doc ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Advertisement

Advertisement

ซึ่งการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษาจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มาจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ตลอดจนนำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ SAR ครู 2567 ปีการศึกษา 2566 (ลิงก์สำรอง)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments