วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกHILIGHTDMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

Advertisement

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ  ระบบ DMC 2566 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2566 ประกาศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2566) โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2566 ได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด 17 พ.ค. 2566 ดังนี้ค่ะ dmc66เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

ประกาศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 dmc 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 พ.ย. 2566 (2/2566)

 • ผู้ดูแลระบบจะเริ่มแก้ไขบัตรประชาชนให้โรงเรียนที่ส่งอีเมลมาหลัง 10 มิ.ย. ให้ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หมดเขตส่งแก้ไขบัตรในวันที่ 10 พ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
 • สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่/ตกหล่นจากรอบ 10 มิ.ย. ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 3.1.7 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 2.3 แก้ไขชื่อ-นามสกุลบิดามารดา และข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในเมนูนี้ ไม่ต้องอีเมลแจ้ง

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 พ.ย 2566 และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565 (3/2565)

 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
 • นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้
 • ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
 • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 ได้
 • ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

Advertisement

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2566 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2565 คลิกที่นี่

ประกาศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในระบบDMC 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565)
โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2565 ได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในระบบDMC 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)
แนวทางการทำข้อมูล

 • เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิมในระบบ DMC 2566 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 • เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.2
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4
 • นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.)

การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยุ่ในระบบ DMC)
 • เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3
 • เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2566 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2566 เป็นอย่างสูงนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments